DİLARA KOÇAK

ONLINE DİYET

WEB SAYFASI AYDINLATMA METNİ

MEZURA SAĞLIK BESLENME DAN. HİZ. LTD. ŞTİ, (“Şirket”) Şirketin sahibi olduğu “https://www.onlinediyetdilarakocak.com/” adresli web sayfasında/aplikasyonda yer alan form ve alanlar kullanılarak paylaştığınız kişisel verilerinizi ve Şirketten almış olduğunuz hizmet çerçevesinde paylaştığınız kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemektedir. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermekte ve Kanun’un 10. maddesi kapsamında sizleri bilgilendirmek istemektedir.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmakta olup lütfen Şirket ile, doldurduğunuz form ve mesaj alanlarında yer alan talebinizin gerektirdiğinden fazla kişisel veri içeren bilgi paylaşmayınız; Şirket ile 3. bir kişiye ait kişisel veri paylaşmayınız.

1.WEB SAYFASININ İŞLEYİŞİ

Şirket, “https://www.onlinediyetdilarakocak.com/” adresli web sayfası/aplikasyon üzerinden danışanlarına online diyet paketi hizmeti sunmaktadır. Bahsi geçen web sayfası/aplikasyon üzerinden danışanlar;

1.1.”Üye Ol” adımı ile üyelik formunda yer alan boşlukların doldurulması suretiyle web sayfasına üye olabilirler. Üyelik işlemi akabinde, online diyet paketlerini inceleyebilir dilerlerse Şirketten kendileri ile iletişim kurmasını talep ederek, satışa sunulan online diyet paketleri hakkında bilgi alabilirler.

1.2.“Danışan İşlemleri” adımı çerçevesinde satın almak istedikleri online diyet paketini seçerek, ödeme adımında seçilen paketin ödemesini gerçekleştirebilir. Ödemenim gerçekleşmesi akabinde, bilgi ve danışma formu kaydı yapılır ve hizmetin ifasına başlanır.

1.3.“E-Bülten Kaydı” adımı çerçevesinde web sayfası/aplikasyon üzerinde bulunan e-bülten kaydına e-posta adreslerini girerek, Şirket hakkında tanıtıcı bilgileri içeren e-postalar edinilebilirler.

Web sayfası/aplikasyon üzerinde, açık rızanıza dayanılarak yapılan her türlü veri toplama faaliyetinde rızanız, rıza gösterdiğinize ilişkin olumlu bir hareketiniz ile (rıza gösterildiğinize ilişkin kutucuğun/butonun aktif olarak tıklanması ile veya yapılacak işlem için doldurulması zorunlu olmayan bir bölümün tarafınızca özgürce doldurulması ile) alınmaktadır.

2.ÜYELİK İŞLEMİ

Şirket, web sayfasındaki/aplikasyondaki üyelik formuna doldurulan “ad, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, doğum tarihi bilgisi, cinsiyet bilgisi, kullanıcı şifresi” ve üyelik kaydından sonra erişim sağlanabilen kullanıcı profili içindeki aynı kişisel verilere ek olarak “adres bilgisi” ile “üyelik kaydı tarih ve saat bilgisini” otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “ad, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, doğum tarihi bilgisi, cinsiyet bilgisi, kullanıcı şifresi” sizinle Şirket arasında üye olurken akdedilen “Online Diyet Üyelik Sözleşmesi”nin kurulması adına Kanunda açıklanan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak; adres bilgisi ise kullanıcı profili kısmında yer alan “güncelle” butonuna tıklamanız ile vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak toplanmaktadır. Üyelik faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla hissedarlar ile ve iş ortakları ile, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

3.DANIŞAN ÖDEME İŞLEMLERİ

Şirket, tercih edilen online diyet paketine dair danışandan ödeme alınması işlemleri çerçevesinde “diyet paketi seçim bilgisi, ödeme yöntemi seçim bilgisi, ödeme tarihi ve saati bilgisi, (kredi kartı seçilmesi halinde) promosyon kodu, (kredi kartı seçilmesi halinde) kart sahibinin adı ve soyadı ile yıldızlı olarak kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu, (kredi kartı seçilmesi halinde) T.C.K.N., (kredi kartı seçilmesi halinde) fatura adresi, (havale yöntemi seçilmesi halinde) havalenin yapıldığı hesap bilgisi, mesafeli satış sözleşmesinin okunup onaylandığına dair seçim bilgisini” otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “diyet paketi seçim bilgisi, ödeme yöntemi seçim bilgisi, ödeme tarihi ve saati bilgisi, (kredi kartı seçilmesi halinde) kart sahibinin adı ve soyadı ile yıldızlı olarak kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu, (kredi kartı seçilmesi halinde) T.C.K.N., (kredi kartı seçilmesi halinde) fatura adresi, (havale yöntemi seçilmesi halinde) havalenin yapıldığı hesap bilgisi, mesafeli satış sözleşmesinin okunup onaylandığına dair seçim bilgisi” Kanunda yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ile “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine dayanarak; promosyon kodu ise ilgili boşluğa kodu yazmanız halinde “açık rızanıza” dayanarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla hissedarlar ile (muhasebe firması, bankalar, ödeme alt yapısı kuruluşları gibi) tedarikçiler ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

4.DANIŞAN BİLGİ VE TANIŞMA FORMU KAYDININ YAPILMASI

Şirket, seçilen diyet pakete dair ödeme işleminin tamamlanması akabinde danışana sunulan bilgi ve tanışma formuna (anket) doldurulan “ad, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, doğum tarihi bilgisi, laboratuvar bulguları, hekim kontrolü bilgisi, sağlık problemleri bilgisi, alerji bilgisi, kullanılan ilaçlara dair bilgi, beslenme öyküsüne dair bilgi (kilo, diyet geçmişi, kabızlık şikayeti, yemek alışkanlıkları, tüketilen gıda bilgisi, tercih edilen gıda bilgisi ile çay-kahve-alkol-su tüketim bilgisi), egzersiz bilgisi, kilo-boy bilgisi” ile “form kaydı tarih ve saat bilgisini” otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “ad, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, doğum tarihi bilgisi, form kaydı tarih ve saat bilgisini” sizinle Şirket arasında akdedilen “Online Diyet Mesafeli Satış Sözleşmesinin” kurulması ve ifası adına Kanunda açıklanan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak; “laboratuvar bulguları, hekim kontrolü bilgisi, sağlık problemleri bilgisi, alerji bilgisi, kullanılan ilaçlara dair bilgi, beslenme öyküsüne dair bilgi (kilo, diyet geçmişi, kabızlık şikayeti, yemek alışkanlıkları, tüketilen gıda bilgisi, tercih edilen gıda bilgisi ile çay-kahve-alkol-su tüketim bilgisi), egzersiz bilgisi, kilo-boy bilgisi” Kanunun 6/3. maddesi uyarınca “beslenme ve diyetetik alanında koruyucu sağlık hizmetlerin yürütülmesi ile planlanması ve yönetimi, tabipler tarafından yönlendirilen teşhis ve tedavi yöntemlerine uygun bakım, beslenme programları hazırlanması ile danışanda sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirilmesi amaçlarıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerce veri işlenmesi” hukuki sebebine dayanarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla hissedarlar, “beslenme ve diyetetik alanında koruyucu sağlık hizmetlerin yürütülmesi ile planlanması ve yönetimi, tabipler tarafından yönlendirilen teşhis ve tedavi yöntemlerine uygun bakım, beslenme programları hazırlanması ile danışanda sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirilmesi” amaçlarıyla birlikte çalışılan iş ortağı konumundaki diyetisyenler ile ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

5.DANIŞAN BİLGİ VE TANIŞMA FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE GÖRÜŞMELERİN/ONLINE GÖRÜŞMELERİN YAPILMASI

Şirket, danışan bilgi ve tanışma formunun doldurulması akabinde anılan formun değerlendirilmesi ile görüşmelerin/online görüşmelerin yapılması çerçevesinde “vücut tipi bilgisi, bel çevresi bilgisi, egzersiz bilgisi, ağırlık bilgisi, BMI (vücut kitle indeksi) bilgisi, hedef plan ve tüketilen yiyeceklere dair bilgi, danışana dair alınan notlar ile mesaj tarih ve saat bilgisini” otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “danışana dair alınan notlar” sizinle Şirket arasında akdedilen “Online Diyet Mesafeli Satış Sözleşmesinin” kurulması ve ifası adına Kanunda açıklanan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak; “mesaj tarih ve saat bilgisi” Kanunda açıklanan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi ile “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine dayanarak; “vücut tipi bilgisi, bel çevresi bilgisi, egzersiz bilgisi, ağırlık bilgisi, BMI (vücut kitle indeksi) bilgisi, hedef plan ve tüketilen yiyeceklere dair bilgi” ise Kanunun 6/3. maddesi uyarınca “beslenme ve diyetetik alanında koruyucu sağlık hizmetlerin yürütülmesi ile planlanması ve yönetimi, tabipler tarafından yönlendirilen teşhis ve tedavi yöntemlerine uygun bakım, beslenme programları hazırlanması ile danışanda sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirilmesi amaçlarıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerce veri işlenmesi” hukuki sebebine dayanarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla hissedarlar, “beslenme ve diyetetik alanında koruyucu sağlık hizmetlerin yürütülmesi ile planlanması ve yönetimi, tabipler tarafından yönlendirilen teşhis ve tedavi yöntemlerine uygun bakım, beslenme programları hazırlanması ile danışanda sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirilmesi” amaçlarıyla birlikte çalışılan iş ortağı konumundaki diyetisyenler ile ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

6.DANIŞAN ONLINE MESAJLAŞMA İŞLEMLERİ

Şirket, danışanlarla online olarak mesajlaşmak suretiyle iletişim kurulması çerçevesinde “danışan mesajları içinde yer alan sağlık durumu ve beslenme alışkanlığı bilgileri” ile “mesajlaşmanın gerçekleştiği tarih ve saat bilgisini” otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “danışan mesajları içinde yer alan sağlık durumu ve beslenme alışkanlığı bilgileri” Kanunun 6/3. maddesi uyarınca “beslenme ve diyetetik alanında koruyucu sağlık hizmetlerin yürütülmesi ile planlanması ve yönetimi, tabipler tarafından yönlendirilen teşhis ve tedavi yöntemlerine uygun bakım, beslenme programları hazırlanması ile danışanda sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirilmesi amaçlarıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerce veri işlenmesi” hukuki sebebine dayanarak; “mesajlaşmanın gerçekleştiği tarih ve saat bilgisi” ise “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi ile “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla hissedarlar, “beslenme ve diyetetik alanında koruyucu sağlık hizmetlerin yürütülmesi ile planlanması ve yönetimi, tabipler tarafından yönlendirilen teşhis ve tedavi yöntemlerine uygun bakım, beslenme programları hazırlanması ile danışanda sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirilmesi” amaçlarıyla birlikte çalışılan iş ortağı konumundaki diyetisyenler ile ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

7.FATURA/E-FATURA İŞLEMLERİ

Şirket, fatura/e-fatura işlemleri çerçevesinde danışana ait “ad, soyadı, T.C.K.N., adres” bilgisini otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen veriler “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebi ile “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak dayanarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla hissedarlar ile (muhasebe firması, bankalar, ödeme alt yapısı kuruluşları gibi) tedarikçiler ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

8.POP-UP BİLDİRİMLERİ VE İLETİŞİME GEÇİLMESİ TALEBİ

Şirket, web sayfası ve/veya bağlantılı aplikasyonu kullanırken danışana belirli sıklıklarda pop-up bildirimleri göstermesi çerçevesinde “ad, soyadı, e-posta adresi, pop-up bildirimlerine dair izinlerin verilmesi ve kaldırılması işlemlerinin tarih ile saat bilgisini” otomatik olarak toplamakta; online diyet paketlerinin incelenmesi sırasında Şirketten yardım paketlerinin tanıtılması ile ilgili bilgi talebinde bulunulması halinde ise “ad, soyadı ve cep telefonu numarasını” otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “ad, soyadı, cep telefonu numarası ile e-posta adresi bilgisi” verilen “açık rızaya” dayanarak (bu anlamda pop-up bildirimleri için rıza metninin yanındaki kutucuğa tıklanması suretiyle; iletişime geçilmesi talebi içinse diyet paketi seçim sayfasındaki “Sizi Arayalım” butonunun tıklanmasıyla); “bildirimlerine dair izinlerin verilmesi ve kaldırılması işlemlerinin tarih ile saat bilgisi” ise ise Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Toplanan bu kişisel veriler, “iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi” amaçlarıyla hissedarlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Ticaret Bakanlığı) ile paylaşılmaktadır.

9.E-BÜLTEN KAYDI

Şirket, web sayfası üzerinde bulunan “E-Bülten Abone Ol” bölümüne “e-posta adresi” girilerek Şirket’in bülten aboneliğine kayıt olunması halinde, üyelikten çıkılması yönünde talimat verilene kadar, Şirket ve hizmetleri ile ilgili en yeni haber ve promosyonlar hakkında belirli sürelerde haberler içeren e-postalar yollanmaktadır. Bu anlamda Şirket, kişisel veri niteliğindeki “e-posta adresinin” yazılarak “abone ol” butonuna basılması suretiyle temin etmiş olduğu açık rızaya dayanarak; “bültene üye olunan tarih ve saat bilgisi, bülten üyeliğinden çıkmak istenilmesi halinde buna ilişkin bilgi ile çıkış işlemi tarih ve saat bilgisi” ise Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollar ile ve “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla toplamakta, T.C. sınırları içerisinde bulunan Şirket sunucusu içinde dijital olarak saklamaktadır. Toplanan bu kişisel veriler, “iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi” amaçlarıyla hissedarlar ve (Ticaret Bakanlığı) yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

10.KANUNDA YER ALAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirket’e başvurma hakkınız bulunmaktadır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresi olan “Bebek Mah. Cevdetpaşa Cad. Rüya Apt. No:3/1 Beşiktaş İstanbul” adresine bizzat elden Şirkete iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirket’in mezurabeslenme@hs01.kep.tr adresine KEP vasıtasıyla yollayabilir veya bilgi@mezurasaglik.com.tr  e-posta adresine, Şirket kayıtlarında yer alan e-posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Saygılarımızla