DİLARA KOÇAK

ONLINE DİYET

İPTAL/İADE KOŞULLARI


 

https://www.onlinediyetdilarakocak.com/ adresli web sayfası/aplikasyon üzerinden almış olduğunuz online diyet paketine dair hizmet hakkında, mesafeli satış sözleşmesinin kuruluş tarihinden itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade hakkınızı kullanabilirsiniz.

İade hakkınızı kullanmak istemeniz halinde,

 • Adres : BEBEK MAH. CEVDETPAŞA CAD. RÜYA APT.

NO3/1 BEŞİKTAŞ

 • Telefon : 0(212) 240 15 10

 • E-posta Adresi : bilgi@mezurasaglik.com.tr 

yukarıda detayı verilen iletişim bilgileri vasıtasıyla

 • Online diyet paketi satın alma tarihi

 • Cayma hakkına konu online diyet paketi bilgisi

 • Cayma hakkına konu hizmet bedeli

 • Adınız ve soyadınız

 • İletişim bilginiz

 • Basılı olarak başvuru yapılacak olması halinde ıslak imzanız

 • Faturanız

ile birlikte tarafımıza talebinizi iletebilirsiniz.

Cayma Hakkına İlişkin Bilgiler

Satın almış olduğunuz hizmetin iadesi için mesafeli satış sözleşmesinin kurulması tarihinden itibaren 14 günlük sürenin geçmemiş olması ve tarafınızın erişimine açılan formun (anket) doldurulmamış olması gerekmektedir. Zira, anılan 14 günlük süre mevzuat tarafından belirlenen cayma hakkının kullanımına dair süre olup, formun (anket) doldurulması ise tarafımızdan almak istediğiniz hizmetin başlamasına dair onay vermeniz anlamı taşımaktadır. Onay durumunda ise, cayma hakkı, dokümanın devamında detaylıca açıklandığı üzere kullanılamamaktadır.

Cayma Hakkı Süresinin Belirlenmesi

Tarafınızca ilgili online diyet paketinin seçimi ve buna dair ödemenin yapılması akabinde Sözleşme kurulmuş sayılır ve cayma hakkına ilişkin 14 günlük süre işlemeye başlar.

Cayma Hakkının Kullanılması

Cayma hakkınızı kullanmak istemeniz halinde,

a)Ekte yer alan formu kullanabilirsiniz,

b)Cayma kararınızı bildiren açık bir beyanda bulunabilirsiniz

Cayma bildiriminizi, bu dokümanın başında yer alan şirketimize ait e-posta adresi, telefon numarası, fax numarasına iletilebilecek bir beyanla tarafımıza iletebilirsiniz.

Cayma hakkınızı kullandığınıza ilişkin bildirimin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, tahsil edilen tüm ödemeler, tarafınızca hizmeti satın alırken kullandığınız ödeme aracına uygun şekilde ve ek herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden iade edecektir. İade işleminin banka/ödeme kuruluşu kaynaklı (iade yapılan bankanın/ödeme kuruluşunun işlemi geciktirmesi vb.) olarak uzayabilmekte olup, böyle bir durumun ortaya çıkması, tarafımızca iade prosedürüne aykırı davranıldığı şeklinde yorumlanamaz.

Aşağıdaki Sözleşmelerde Cayma Hakkı Kullanılamaz

a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b)Danışanın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç)Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

d)Tesliminden sonra başka Hizmetlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Hizmete ilişkin sözleşmeler.

e)Hizmetlerin tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Danışana anında teslim edilen gayri-maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h)Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

ı)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Bu anlamda,

 • Sözleşmenin kurulması tarihinden itibaren 14 günün geçmesi halinde ve/veya

 • 14 gün geçmemiş olsa dahi tarafınızın erişimine açılan formun (anket) doldurulması akabinde cayma hakkı kullanılamayacaktır.


 


 

Cayma Bildiriminin Yapılacağı İletişim Bilgisi

Cayma bildiriminizi, aşağıdaki iletişim vasıtalarının kullanılması yoluyla yapabilirsiniz.

 • Adres : BEBEK MAH. CEVDETPAŞA CAD. RÜYA APT.

NO3/1 BEŞİKTAŞ

 • Telefon : 0(212) 240 15 10

 • E-posta Adresi : bilgi@mezurasaglik.com.tr 


 

EK

 

CAYMA HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN FORM

 

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

 

 

Kime: 

 

Ticaret Unvanı


 

 

Adresi

 

İletişim Bilgisi

 

E-posta Adresi

 

Mersis No

 

 

Bu formu tarafınıza göndermem ile aşağıda detayı yer alan Hizmetin satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.”

 

 

Satın alma tarihi

 

 

Cayma hakkına konu Hizmet

 

 

Cayma hakkına konu Hizmet bedeli

 

 

Danışanın adı ve soyadı

 

 

Danışanın adresi ile e-posta adresi

 

 

Danışanın imzası

 

 

Tarih